สักปาก แก้ปัญหาปากดำคล้ำ ได้จริงไหม?

สักปาก คือ การใช้เข็มขนาดเล็ก บรรจุสีเข้าไปฝังไว้ที่ริมฝีปากจนสามารถมองเห็นได้จากภายนอก